Mountainbike Kodex

Overholdelse af færdselsregler, og almindelig høflig adfærd overfor andre trafikkanter, er en meget vigtig del af klubbens image.

Mountainbike sporten er i rivende udvikling, og vi er ikke den eneste klub i Danmark, der af og til bliver udsat for kritik. Det har bl.a. bevirket, at flere forskellige interesseorganisationer forsøger, at få en dialog i gang, således alle kan færdes i naturen uden at genere hinanden.

Naturstyrelsen har lavet et MTB kodeks som vi selvfølgelig også retter os efter. Det består af følgende punkter:

  1. Sæt farten ned, når du møder andre skovgæster.
  2. Gør roligt og venligt opmærksom på, at du gerne vil forbi.
  3. Skræm ikke dyrene og værn om træer og planter.
  4. Undgå at køre på ridestier, skispor og de afmærkede vandreruter uden for skovvejene.
  5. Kør aldrig i skovbunden uden for de officielle MTB-spor.
  6. Kør ikke på fortidsminder - gravhøje, hulveje og stendiger m.fl.
  7. Smid ikke dit affald i skoven heller ikke bananskræller.
  8. Afpas altid din hastighed efter forholdene; færdselsloven gælder også i naturen.

Reglerne for cykling i de danske skove har Folketinget fastsat i Naturbeskyttelsesloven. Naturbeskyttelsesloven fastslår, at du som udgangspunkt gerne må cykle på skovveje og skovstier, der er menneskeskabte, og som fremtræder egnede til cykling med en almindelig cykel (i private skove dog kun fra klokken 6 om morgenen til solnedgang).

Loven fastslår på den måde også, at du ikke må cykle andre steder i skoven. Det vil sige, at du hverken på en almindelig cykel eller på MTB må cykle i skovbunden, på dyreveksler, i klitter eller på stendiger og lignende. Det betyder så også, at du ikke må lave dine egne MTB-spor i skoven.