Vi har omsider gode nyheder!

Vi har modtaget nye vejleder fra Danmarks Cykle Union, der præcisere hvordan vi skal tolke myndighedernes retningslinjer. Det betyder at vi nu kan starte op for træning i begrænset omfang. Vi har vurderet at voksenholdene ligger inden for rammerne af de vejledninger vi har modtaget.

Konkret betyder det at disse hold starter, allerede fra uge 21:

  • Motion 1 om tirsdagen
  • Sporhundene om onsdagen
  • Torsdagstøserne om torsdagen

Grundet deltager loftet er vi stadig ikke i stand til at starte B&U om lørdagen. Dette vil sandsynligvis ændre sig til fase 3 d. 8. juni, hvor deltager loft forhøjes til 30-50 personer. Vi må holde ud lidt endnu, på trods af vi savner jeres børn utrolig meget!

 

Ønsker du at deltage på et hold nu, gælder følgende:

  1. Man skal tilmelde sig på aktiviteten via Facebook senest dagen før. Hvis vi bliver mere end 10 deltagere vil enkelte medlemmer blive prikket og få et senere køretidspunkt. Overskrider vi instruktørkapaciteten vil efterfølgende tilmeldinger blive annulleret.
  2. Der skal holdes en afstand på min. 1 meter mellem deltagere. Dette har hvert medlem medansvar for bliver overholdt.
  3. Vi skal begrænse tiden vi er sammen, derfor må du tidligst møde op 10 minutter før. Vi kører præcis på aktivitetens afgangstid og vil ikke have mulighed for at stoppe for snøfler, romkugler eller lign. Desuden skal du køre direkte hjem så snart turen er færdig, dvs. der ikke er mulighed for øl/vand, snacks eller hyggesnak.
  4. Du skal være frisk for alle sygdomssymptomer, selv mindre gener som sløj, ondt i hovedet, muskel- og ledsmerter, snue m.m. Desuden må du ikke tilhøre en højrisikogruppe.
  5. På transportstykker til spor skal der køres på én række med lidt større afstand. Ved stop fastholdes denne afstand. Der vil blive droslet ned for højintensitet træning. På strækninger hvor pulsen kommer op skal afstanden mellem deltagere øges.
  6. Du skal medbringe dit eget udstyr (slange, dækjern og pumpe), ligesom instruktører ikke kan hjælpe med reparation af cykel.
  7. Instruktørerne har mulighed for at afvise medlemmer eller flytte medlemmer til andre hold/grupper. Instruktørernes instruktioner skal respekteres.

 

Overholdes ovenstående ikke, kan det medføre bødestraf jfr. Lov om midlertidige foranstaltninger.

 

Hold øje med Facebook gruppen for ture! Vi ses på sporet!

 

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Solbjerg IF MTB